Świetlik001

18 tekstów – auto­rem jest Świet­lik001.

Mogę być sobą. Jasne.
Ale wyłącznie przed własną osobą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lutego 2010, 18:47

Myśl człowieka XXI wieku:

,, I po co mam się uśmie­chać, płakać, całować? Prze­cież są emo­tikon­ki" ;] 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lutego 2010, 19:25

Doświad­cze­nia win­ny nas uczyć, a nie zniechęcać do dal­szej podróży, jaką jest życie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 lutego 2010, 21:02

Wal­ka z góry ska­zana na przegranie:

Kon­fron­tacja Ciebie z Twoim sumieniem.

Ta cisza i tyl­ko bi­cie Two­jego serca.

Wy­nik: jes­teś nikim. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 lutego 2010, 18:26

Wca­le nie trze­ba mieć noża i pis­to­letu, by zabić. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 lutego 2010, 16:14

Ta, która być może zre­zyg­no­wała dla Ciebie ze swoich życiowych planów.
Ta, która poświęciłaby os­tatni ka­wałek chle­ba by Cię nakarmić.
Ta, która zno­siła tru­dy i cier­pienie, by Cię urodzić i wychować.
Ta, która być może nieraz płakała przez Ciebie po nocach.

Matka...
Dla jed­nych tyl­ko ,,mo­ja sta­ra". Zas­tanów się za­nim znów tak powiesz. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 stycznia 2010, 14:43

Su­kien­ka, szpil­ki, tip­sy, ma­kijaż - Ko­bieto, nie pozwól za­malo­wać ,,włas­ne­go ja".! 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 stycznia 2010, 15:36

Kiedyś to miłość do­dawała skrzy­deł. W dzi­siej­szych cza­sach wys­tar­czy Red Bull. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 stycznia 2010, 17:41

Tam ta ram tam
sru bru aaaa
bee ceee deee
fiu la la­la

Bo dla Ciebie to wer­sy bez składu.

Dla Mnie to wy­rażenie złego dnia.

Bo każdy człowiek jest in­ny i nig­dy nie zro­zumiesz co czu­je i myśli dru­ga osoba. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 stycznia 2010, 15:38

Cza­sem naj­większy sens ma to co nie ma sensu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 stycznia 2010, 22:29
Świetlik001

Części Jacob'a, Jego oczy, uśmiech

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność